Norlandia Barnehagene deltar på Global Dignity Day 16.oktober!

Global Dignity er et uavhengig ideelt og politisk nøytralt initiativ, med visjon om å fremme verdighetsbasert lederskap og bevisstgjøre ungdom om verdighet i ulike sammenhenger. Dette er gode og viktige verdier som Norlandia Barnehagene og Norlandia Care støtter fullt ut!

Global Dignity Day er en internasjonal dag for verdighet som arrangeres hvert år, som ble etablert av Kronprins Haakon, Pekka Himanen og John Bryant. Dagen markeres her i landet som skolearrangement for elever i første klasse på en rekke videregående skoler - med Norlandiaansatte som veiledere.

Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre - barn og voksne, i barnehagen og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Gjennom handlingene våre og måten vi bruker våre ressurser på, kan vi sørge for å styrke vår egen og andres verdighet.

Verdighet skal være et styrende prinsipp for våre handlinger, og dermed bidrar vi til en god oppvekst, et berikende arbeidsliv og en positiv verdensutvikling – på alle plan i samfunnet. Vår verdighet styrkes når vi opplever å bli møtt med respekt, og når vi kan gjøre valg som bygger opp selvrespekten, integriteten og nestekjærligheten. Hos oss selv og andre.

Å være med på gode refleksjonsrunder sammen med ungdom henter også innspill og entusiasme til hverdagen og egen arbeidssituasjon. Dette samstemmer flott med Norlandias verdier og målene for det gode pedagogiske arbeidet i virksomhetene våre!

Skolearrangementene består av gruppeoppgaver og samtaler om verdighet. Elevene definerer hva verdighet betyr for dem og de forteller egne historier om opplevd verdighet. I overkant av 130 videregående skoler deltar i årets markering, i underkant av 30 000 elever deltar og mer enn 1400 frivillige vil engasjere seg som veiledere.

Bli med på Global Dignity Day som veileder du også! Registrer deg som frivillig på http://www.globaldignity.no innen 1.oktober....