Hverdagslykke i barnehagen

Mars-nummeret av bladet Foreldre og barn har en fin artikkel om hverdagslykke-prosjektet ved Nordbyhagen barnehage.

Nordbyhagen barnehage på Jessheim har i flere år deltatt i prosjektet «Hverdagslykke». Prosjektet er utviklet av Rådet for psykisk helse og har som mål blant annet å styrke barnas selvbilde.

Pedagogisk leder ved Nordbyhagen, Anne Helene Hønstvedt sier dette: «Selvfølelse er ferskvare og må bygges hele tiden». Har barnet god selvfølelse, vil det stå bedre rustet til å takle motgang både når det begynner på skolen og senere i livet.

Dette er fem lykketips som praktiseres i Nordbyhagen:

1. Knytt bånd til mennesker rundt deg
2. Gjør noe for andre; vis takknemlighet
3. Vær oppmerksom og nysgjerrig
4. Prøv noe nytt
5. Vær aktiv