Norlandia er offisielt lansert i Nederland

KindeX har vært en del av Norlandia siden april 2014. Bedriften driver en rekke barnehager i utkanten av Haag. 15. januar ble også navnet KindeX endret til Norlandia!

Etter en omfattende merkevareprosess har mye blitt fornyet. Våre enheter i Nederland har blant annet fått skilt med Norlandiabarnehagene sin logo, og ny nettside; www.norlandia.nl. Mye arbeid er lagt ned i samarbeid mellom hovedkontorene i Nederland og Norge. For våre brukere, ansatte, leverandører og interessenter vil det nye navnet gjøre det veldig tydelig at vi er Norlandia. Våre skandinaviske røtter blir nå visuelt kommunisert i Nederland. Norlandias verdier - kompetent, ambisiøs, respektfull og energisk - ble implementert under merkevarebyggingen og gjennom disse har de nederlandske enhetene utviklet nye pedagogiske retningslinjer. De har også brukt vårt kvalitetsverktøy TQM i sitt arbeid siden høsten 2014. Det er med andre ord ingen tvil om merkevareprosessen har vært mye mer enn bare et navneskifte!