Om Norlandia Isbjørnen barnehage

Norlandia Isbjørnen Barnehage er en 6 avdelings barnehage som ligger på Tomasjord. I barnehagens underetasje ligger avdelingene Tundra og Lillebjørn. Tundra er 0-3 års avdeling og Lillebjørn er en 3-6 års avdeling. I øveretasjen ligger de fire andre avdelingene. Storebjørn og Polaric er 0-3 års avdelinger og Sirius og Pingus - 3-6 års avdelinger. Barnehagens åpningstid er 0715-1645. Adressen til barnehagen er Uranusveien 18 B. Ta kontakt med oss dersom du/dere ønsker mer informasjon om oss og barnehagen.


Vi er så heldig at vi har både fjæra på Tomasjordnes og skogen i Stjerneveien som nærmeste naboer.
Barnehagen har et godt samarbeid med Gutta På Skauen. Vi bruker lavvoen i Tromsdalen flittig hele året. Flere av avdelingene på huset har ute uker/dager. Barna blir da levert og hentet i Tromsdalen.

Norlandia Barnehagene i Tromsø disponerer også en gamme ute på Håkøya. Den besøkes også flere ganger i løpet av året. Her har vi skogen og fjæra og en fin naturlekeplass. Her lager vi god mat sammen med barna, både ute og inne, og små og store har det hyggelig sammen.


Personalet i Norlandia Isbjørnen barnehage skal tilrettelegge for et trygt og inkluderende miljø. Vi er opptatt av å gi det enkelte barn omsorg og trygghet, og der leken skal stå i fokus. Vi er en lærende organisasjon, der de voksnes kunnskap og kompetanse skal vektlegges. Vi tenker kunnskap og innovasjon i alt vi gjør, og kvalitet i den tjenesten vi leverer er viktig.

Trivsel og glede er grunnleggende forutsetninger for at barna skal ha utbytte av sitt opphold i barnehagen. Gjennom aktiviteter og lek stimuleres barna ut fra egne interesser og behov.
Et aktivt uteliv gir vi barna tid og rom for lek, undring og til å bruke fantasien.

Vi ønsker små og store velkommen til oss i Norlandia Isbjørnen barnehage :-)