Hvorfor velge oss?

I Isbjørnen barnehage er hverdagen preget av glede, humor og latter. Personalet er engasjerte, aktive og byr på seg selv.

Barna får aktivt være med å påvirke sin egen hverdag og det pedagogiske opplegget er tilpasset de ulike aldersgruppene. Barna får varierte opplevelser ute og inne og det legges godt til rette for lek og vennskap.

Vi legger vekt på trygghet og sikkerhet. For oss er det viktig at barna trives i barnehagen og er trygge på personalet og de andre barna i gruppen. Vi er også opptatt av sikkerhet og har faste rutiner for å ivareta sikkerheten. Vi sjekker daglig de fysiske omgivelsene i barnehagen, alle ansatte har gjennomført førstehjelpskurs. Vi har prosedyrer for alle sider av vår virksomhet i vårt elektroniske kvalitetssystem.