Pedagogikk

Med livslang lyst til lek og læring i Isbjørnen barnehage.

Vår pedagogikk

For å legge grunnlaget for lislang lyst til lek og læring, legger vi i Isbjørnen barnehage vekt på følgende:

Barns medvirkning. Alle barna har reell påvirkningsmulighet i forhold til pedagogisk innhold og hverdagsaktiviteter.Personalet. De ansatte er positive, motiverte, engasjerte og ser hvert enkelt barnFriluftsliv. Barna får positive opplevelser med friluftsliv. Vi er mye ute på tur i skogen. I tillegg til at barna får kunnskap om naturen har vi samlingsstunder, matlaging, formingsaktiviteter m.m. ute på tur.Fysisk aktivitet. Vi legger til rette for at alle barn får være i aktivitet inne og ute hver dag og at de får varierte opplevelser med fysisk aktivitet.Temaarbeid. Alle avdelinger jobber med felles overordnet tema for perioder på 3 måneder. Barn og personale på de ulike avdelingene velger hvordan de vil jobbe med temaene og aktivitetene tilpasset de ulike aldersgruppene.Dokumentasjon. Vi legger stor vekt på pedagogisk dokumentasjon. Vi viser hva vi jobber med, barns progresjon og skaper grunnlag for refleksjon. Vi benytter tekst, bilder m.m.