Pedagogikk

Med livslang lyst til lek og læring i Isbjørnen barnehage.

 

Vår pedagogikk

For å legge grunnlaget for lislang lyst til lek og læring, legger vi i Isbjørnen barnehage vekt på følgende:

  • Barns medvirkning. Alle barna har reell påvirkningsmulighet i forhold til pedagogisk innhold og hverdagsaktiviteter.
  • Personalet. De ansatte er positive, motiverte, engasjerte og ser hvert enkelt barn
  • Friluftsliv. Barna får positive opplevelser med friluftsliv. Vi er mye ute på tur i skogen. I tillegg til at barna får kunnskap om naturen har vi samlingsstunder, matlaging, formingsaktiviteter m.m. ute på tur.
  • Fysisk aktivitet. Vi legger til rette for at alle barn får være i aktivitet inne og ute hver dag og at de får varierte opplevelser med fysisk aktivitet.
  • Temaarbeid. Alle avdelinger jobber med felles overordnet tema for perioder på 3 måneder. Barn og personale på de ulike avdelingene velger hvordan de vil jobbe med temaene og aktivitetene tilpasset de ulike aldersgruppene.
  • Dokumentasjon. Vi legger stor vekt på pedagogisk dokumentasjon. Vi viser hva vi jobber med, barns progresjon og skaper grunnlag for refleksjon. Vi benytter tekst, bilder m.m.