Virksomhetsplaner

Vi jobber etter samme årsplan, men avdelingene jobber ulikt med temaene slik at hvert enkelt barn og barnegrupper skal kunne få et opplegg tilpasset deres utviklingsnivå.