Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig.

Vi legger stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og vet hvilke behos de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg.

Det gjennomføres 1-2 foreldresamtaler med alle foreldre årlig. I samtalen fokuseres det på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.

Det avholdes 1-2 foreldremøter i året.Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag m.m.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.