Samarbeidsutvalget i Norlandia Isbjørnen barnehage 2018-2019

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

2018/2019 - sitter følgende foreldre i SU:


Sisilie Lorentzen - daglig leder - arbeidsgivers repr.

Marita Pedersen - Ped. leder avd. Polaric - personalrepr.

Cathrine Mikkelsen - Barnehagelærer på disp. - avd. Sirius - personalrepr.

Maria Martinsen     - Barnehagelærer på disp.- avd. Lillebjørn - personalrepr.

 

Mona Sandmo Wilhelmsen                    - foreldrerepr. avd. Sirius

Kari Jenssen Lægreid/Remi Mikalsen     - foreldrerepr. avd. Storebjørn

Yngve Johansen                                  - foreldrerepr. avd. Pingus

Marita Pedersen                                  - foreldrerepr. avd. Polaric

Gøril Bendiksen                                  - foreldrerepr. avd. Lillebjørn

Hege Hansen Jenssen                         - foreldrerepr. avd. Tundra

 

*På første møte i SU, velger vi hovedrepr. til SU (1 foreldre fra hver fløy + 1 vara)