Samarbeidsutvalget i Norlandia Isbjørnen barnehage 2017-2018

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

2017-2018 sitter følgende foreldre i SU:


Sisilie Lorentzen - daglig leder

Solveig Skogeng - pedagogisk leder avd. Storebjørn - personalrepresentant

Må velges - barnehagemedarbeider avd. Pingus - personalrepresentant

Må velges - barnehagemedarbeider avd. Polaric - personalrepresentant

Stig Håkon Sjåvik - foreldrerepresentant Lillebjørn/Tundra

Julie Granlund Hanssen - foreldrerepresentant Storebjørn/Sirius

Må velges - foreldrerepresentant Polaric/Pingus