Samarbeidsutvalget i Norlandia Isbjørnen barnehage 2019/2020

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

Samarbeidsutvalget 2019/2020:


Sisilie Lorentzen - Daglig leder - arbeidsgivers representant

Louise B. Schmiel - Barnehagelærer - personalrepresentant

Sandra Hansen - Barnehagelærer - personalrepresentant

Elise Antonsen - Fagarbeider - personalrepresentant

 

Therese Bergheim - foreldrerepr. avd. Sirius - vara

Anders Pettersen - foreldrerepr. avd. Storebjørn - hovedrepr.

Marita Pedersen - foreldrerepr. avd. Polaric - vara

Yngve Johansen - foreldrerepr. avd. Pingus - hovedrepr.

Tom Tornedal - foreldrerepr. avd. Lillebjørn - vara

Katrine Korneliussen - foreldrerepr. avd. Tundra - hovedrepr.

 

*Neste møte er i januar 2020