Samarbeidsutvalget i Norlandia Isbjørnen barnehage 2017-2018

2017-2018 : Sisilie Lorentzen - daglig leder Solveig Skogeng - pedagogisk leder avd. Storebjørn - personalrepresentant Anca Pedersen - barnehagemedarbeider avd. Pingus - personalrepresentant Linn-Helen Wintherøy- barnehagemedarbeider avd. Polaric - personalrepresentant Stig Håkon Sjåvik - foreldrerepresentant Lillebjørn/Tundra Julie Granlund Hanssen - foreldrerepresentant Storebjørn/Sirius Jørn Telneset - foreldrerepresentant Polaric/Pingus *Vara : Lars Tore Johnsen - Tundra

Barnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

2016-2017 sitter følgende foreldre i SU:

Remi Mikalsen - Storebjørn/Sirius 

Gøril Mathisen - Lillebjørn/Tundra

Renate Bakkehaug - Polaric/Pingus

Personalrepresentanter i SU:

Heidi Ludvigsen - Ped.leder 

Synne Sneltort  - Barnehagemedarbeider 

Lill Heidi Johannesen- Ped.leder

Det har vært møter i SU i november 2016/januar 2017