Syke Barn

Barn som går i barnehagen er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Smittespredning i barnehagen skjer hovedsaklig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og antagelig i mindre grad gjennom dråpesmitte.

Det er almenntilstanden som avgjør hvorvidt barnet skal være i barnehagen eller ei.

Isbjørnen Barnehage har også bestemt at personalet ikke skal gi febernedsettende uten at de er fare for feberkramper (legeerklæring fra foreldre) eller at det blir observert svært rask stigning i temperatur.

Hvis medisinering skal forekomme skal Samtykkeerklæring for medisinering i barnehagen fylles ut. Skjema fåes på avdelingene.

Folkehelseinstituttet sier at syke barn bør i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre smittespredning til andre. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldres skjønn.

Som hovedregel skal barnet være friskt nok til å ha matlyst og kunne delta i normale aktiviteter (være ute, gå på tur, leke, osv), i barnehagen. Og barnet skal være feberfritt.

For mange sykdommer kan det være vanskelig å angi nøyaktig tidsperiode for når barnet kan vende tilbake til barnehagen.

Allmenntilstanden er den viktigste å bedømme etter. Med andre ord så trenger ikke barnet å ha feber for å bli hjemsendt.

Informasjon om de vanligste sykdommene i barnehage:

Brannkopper

Feber

Lus

Oppkast og diare`

Vannkopper

Øyekatarr

Hånd fot munn syke

smittevern