Barnehage Skole

 

Norlandia Isbjørnen barnehage har en egen skoleklubb. Skoleklubben samles hver onsdag. Høsten 2019 har har skoleklubben svømming.  På våren 2020 blir det ordinær skoleklubb.

Svømmingen foregår på Tromsø badet. Dette er et tilbud vi setter stor pris på. Det er lærerrikt for barna og målet er trygg tilvenning i vann. Svømmeopplæringen går over 10 uker.

Planer for svømming og ordinær skoleklubb legges ut på barnehagens hjemmeside.

Vi samarbeider med Lunheim skole, der de fleste av våre barn skal starte. Barna våre skal bli kjent med skolen i nærmiljøet, og dette gjør vi ved å blant annet benytte oss av gymsalen der på fredager. Vi kommer også til å delta på skoletreffene som er i regi av Lunheim skole våren 2020. Personalet i barnehagen følger barna på disse treffene.