Barnehage Skole

 

 Norladia Isbjørnen barnehage har en egen skoleklubb. Høsten 2018 hadde alle våre skolebarn svømming på Elisabethsentret - hver onsdag i 10 uker. Dette er et tilbud vi setter stor pris på. Det er lærerrikt for barna og målet er trygg tilvenning i vann.

Etter jul har vi ordinær skoleklubb - onsdager. Følg med på planer som kommer fra avd.

Vi samarbeider med Lunheim skole, der de fleste av våre barn skal starte. Barna våre skal bli kjent med skolen i nærmiljøet, og dette gjør vi ved å blant annet benytte oss av gymsalen der på fredager og vi kommer til å delta på skoletreffene som er i regi av Lunheim skole, fra våren 2019. Personalet følger da barna på disse treffene.

Planer for disse treffene skal være sendt alle foreldre som har barn til Lunheim skole.