Progresjonsplaner

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn i barnehagen skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barn skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at alle barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets - og læringsmuligheter.

Her finner dere link til våre progresjonsplaner: Progresjonsplan Isbjørnen barnehage 2020