ÅRSPLAN

Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg, og følger kalenderåret. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager, fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Årsplan 2019 ble godkjent i SU - 15.januar 2019.