Årsplan

Årsplanen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg, og følger kalenderåret. Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager, fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Årsplan 2020 ble godkjent i SU - 14. januar 2020.

Her er link til vår årsplan: 2020 Årsplan Norlandia Isbjørnen barnehage